Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19 — Петербургский формат