Председателем Комитета по развитию туризма назначен Виктор Кононов — Петербургский формат